Pro svařování se zrovna nehodí písková filtrace

Posted in Ostatní

Zabýváte se průmyslovým svařováním ve "velkém", pravděpodobně je nutné své zaměstnance řádně chránit, proč? Svařování totiž patří mezi činnosti, u kterých je zvýšené riziko poškození zdraví. Abychom předešli poškození zdraví, uvedu zde několik možností, zejména průmyslová filtrace vzduchu.

průmyslová filtrace vzduchu

Nebezpečné zplodiny

Během svařování dochází k uvolňování nebezpečných dýmů, par a části, díky vysokým teplotám. Nejedná se však o jediné škodlivé látky, které se zde vyskytují. Velmi často se přidávají také:

  • nečistoty z laku a barev,
  • čisticí prostředky,
  • oleje,
  • plyny.

Proč jsou tyto zplodiny tak nebezpečné? Všechny výše zmíněné látky a sloučeniny způsobují podráždění, později dokonce i poškození očí, kůže nebo dýchacího traktu. Pokud je člověk exponován delší dobu nebo prvotní příznaky ignoruje, může dojít k daleko vážnějším zdravotní komplikacím. Mezi ty patří například astma, chronické onemocnění plic, oči a také ekzémy.

Jak se chránit?

Existuje hned několik způsobů ochrany před těmito škodlivými vlivy. Buďto existují prvky
osobní ochrany nebo se zplodiny a kouř odvádějí pryč, pomocí:

  1. centrálního odsávání každého pracoviště,
  2. používání mobilních digestoří jednotek,
  3. mechanickou nebo chemickou filtrací.

průmyslová filtrace vzduchu

Nejjednodušším způsobem, filtrujícím nebezpečné zplodiny je mísení čerstvým vzduchem. Princip je takový, že se do objektu přivede přísun čerstvého vzduchu z venku. Pokud i to je problém, lze pracovníka vybavit speciální svařovací kuklou, do které je také nutný přísun čerstvého vzduchu.

Kde koupím?

Předním českým výrobcem, který se zabývá vývojem, výrobou a servisem právě průmyslových filtračních jednotek a digestoří je firma TIGEMMA. Kromě zařízení pro odsávání svařoven má v sortimentu řešení i pro jiné provozy.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit