Požární úseky zabrání šíření požáru

Posted in Průmysl

Ochraňte majetek, zdraví své a svých zaměstnanců pořízením speciálních protipožární posuvných dveří. Tyto dveře zaručují oddělení prostor a následné zamezení šíření požáru. Na tyto uzávěry jsou při výrobě kladeny velmi vysoké bezpečnostní požadavky. Pokud sháníte právě tento druh dveří, neváhejte a kontaktujte společnost Spedos, která se pyšní 25 letou tradicí na trhu.

protipožární posuvná vrata

Požární odolnost

Doba v minutách, která udává, jak dlouho stavební konstrukce nebo jiné součásti, jsou schopny odolávat účinkům ohně. Udává ji norma norma ČSN 730852. Jak se toto ověřování provádí? Provádí se:

 • Zkouškou
 • Výpočtem
 • Extrapolací
 • Porovnáváním dle legislativy a norem

Požární uzávěry

Pro uzavření požárního úseku v budovách. Požární úseky jsou menší požárně ohraničené celky, které brání šíření požáru. Stavební objekt, který není členěn do požárních úseků, se považuje za jeden požární úsek.

Dělení z hlediska kritérií požární odolnosti:

 1. EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
 2. EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

Jaké symboly se užívají?

Při značení požární odolnosti stavebních konstrukcí se můžete setkat s různými písmenky, které určují přesné specifikace. Nejčastěji:

 • R - Stabilita
 • E - Celistvost
 • I - Izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
 • W - Izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
 • S - Prostup zplodin hoření
 • C - Požární uzávěry vybavené samozavíračem
 • M - Mechanická odolnost

V úvodu jsem zmínil, že rozdělení objektu na více požárních úseků se provádí pomocí protipožárních uzávěrů, dveří a vrat, na tyto produkty jsou při výrobě kladeny velmi vysoké požadavky a požaduje se certifikace dle norem. Společnost Spedos vám nabízí protipožární posuvná vrata, která jsou vhodná jak do suchého, tak vlhkého prostředí s možností automatického posuvu.

protipožární posuvná vrata

Pokud zrovna nepotřebujete průmyslové dveře, ale zajímá vás obecně protipožární otvorové výplně, je možné je rozdělit do 3 kategorií podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Jedná se o tyto kategorie:

 • DP1 - jsou ocelové dveře
 • DP2 - jsou ocelové dveře
 • DP3 - jsou dřevěné dveře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit