Průmyslová a mobilní hydraulika

Posted in Průmysl

Hydraulika a s ní spjatá hydraulická zařízení jsou nesmírnými pomocníky při každodením životě. Funkčnost hydraulických systémů využívá poznatky z Pascalova zákona. Ten je definován jako: "Síla, která působí na první píst, vytváří v kapalině tlak, který se přenáší do všech míst kapaliny, tedy i na píst druhý. Na druhý píst tlačí kapalina stejně velkým tlakem a podle velikosti obsahu pístu působí celkovou silou, která může být větší, než byla původní síla na první píst".

hydraulika

V úvodu jsem si řekli co to hydraulika je a jak funfuje, nyní se ji podíváme na zoubek v matematice a praxi. Matematickým zápisem lze hydraulický vztah zapsat jako:

F1 / S1 = F2 / S2,

Vysvětlení vzorce:

  • Síla F1, F2 působí na dvojici pístů závisí na jejich obsahu S1, S2. Na větší z pístů působí větší síla, tlak tedy zůstává stejně velký.

Pascalův zákon a matematické vzorce nacházejí své využití v různých průmyslových i neprůmyslových odvětvích, v podobě nejrůznějších hydraulických strojů. Ty jsou vyprojektovány čistě pro určité projekty nebo jako multifunckční zařízení pro několik úkonů. Jednotlivá hydraulická zařízení se od sebe odlišují provedením, proto existují primitivní stroje ale také důmyslná monstra řízena mikropočítači.

Moderní hydraulická zařízení

Nejmodernější hydraulická zařízení jsou užitečná v momentu, kdy jsme nuceni přemisťovat rozměrné nebo těžké předměty. Pro funkčnost hydrauliky je potřebný výkonný motor klidně i s několika desítkami až stovkami koní. V hydraulických hadicích a trubkách těchto strojů teče speciální olej. Proto je nutné pravidelně kontrolovat stav všech dílčích systémů, protože závada může způsobit nehodu.

hydraulika

Zásady používání hydraulických zařízení

Ať už máme hydraulický stroj velký nebo malý, vždy je zkonstruován pro určitou práci a dimenzován na určitý "výkon". Při používání je dobré se tímto řídit a mít na paměti, že konstantním přetěžováním a nevhodným zacházením může dojít k závadě. která může následně způsobit vyřazení chodu celého hydraulického systému nebo poškození dílčích částí.

Stejně tak je důležitý servis a výměna namáhaných komponent. Pokud se nechcete o hydraulický systém starat, můžete kontaktovat firmu Hydrocom, která se touto problametikou dlouhodobě zabývá. V sortimentu najdete:

  • hydromotory,
  • ventily,
  • hydraulická čerpadla,
  • hadice,
  • a jiné.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit