Průmyslové značení podlah

Posted in Průmysl

Dnes bude řeč o velmi důležité a nezbytné součásti, tedy o BOZP, jedná se o mezivědní obor, který lze jinak popsat jako legislativně stanovená pravidla a opatření, která vedou k předcházení poškození lidského zdraví při pracovním práci. Zkráceně řečeno, musíte ji v podniku používat, ať se Vám to líbí nebo ne. Jednou z moderních věcí ve velkých halách se instaluje bezpečnostní značení podlah.

značení podlah

Víte, co má společného samoobsluha a nadnárodní firmy? Pojítkem zprvu zcela rozdílných subjektů je managementu efektivity skladového hospodářství a distribuce zboží. Logicky s tím rozdílem, že řídit distribuční centrum s podlahovou plochou několika tisíc čtverečních metrů bude organizačně odlišné od řízení skladu o několika uličkách.

Páska vše vyřeší

Jak jednoduše vyřešit efektivitu skladového hospodářství? Řešením může být výrazně viditelná páska, která bude:

  • Usměrňovat provoz ve skladu
  • Zlepší organizaci a bezpečnosti.
  • Vymezí oblasti pro nakládku a vykládku zboží.
  • Vymezí bezpečné a nebezpečné zóny.
  • Zvýší orientaci a navigaci k daným cílům.

Samotná aplikace není nikterak složitá, chce to jenom podlahu nejprve umýt saponátem a nakonec ještě jednou čistou vodou. V dalším kroku se určí oblasti, které mají být označeny, jako jsou ostrůvky, skladovací prostory, hasicí přístroje, odpadkové koše nebo místa pro nádoby na třídění odpadu.

Barva je velmi důležitá, a proto si určete oblasti s ohledem na typ skladovaného zboží, provoz, nebezpečné oblasti, které potřebují z bezpečnostních důvodů zvláštní ohraničení, světelné podmínky, výšku stropů nebo profilů.

Pokud jste si celý článek říkali, kde jsem „vykopal“ barevné pásky, že je to už přežitý systém značení, měli jste naprostou pravdu. Dnešní doba přináší podstatně větší možnosti vizualizace podlah. Ještě nedávno se cesta pro pěší se vyznačila pomocí dvou čar, obvykle vzdálenými jeden metr od sebe. Doprostřed se zhotovily stopy nebo symboly chodce. V jednoduchosti je sice síla, nicméně to chtělo něco, co více upoutá.

značení podlah

Dnes najdete v drtivě většině průmyslových provozů tzv. plošné značení cest a komunikací. Tento systém v obě skrývá eso v rukávu v podobě dokonalé přehlednosti. Modelová situace, která donutí lidskou psychiku poslechnout a opravdu kráčet pouze po vyznačeném chodníku přes výrobní provoz. Oproti tomu běžné označení prostřednictvím čár se stále využívá, nicméně s ochotou lidí ho dodržovat už je to znatelně horší.

Typickým prostředím, kde se začalo používat značení podlah pomocí pásek byly sklady, nicméně v dnešní době už to není výsada těchto objektů. Stále častěji se s nimi setkáváme na stadionech, ve sportovních halách, nákupních centrech, zábavních parcích, nemocnicích, školách, zkráceně vlastě kdekoliv!

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit