Zvyšte výkonnost a efektivitu svojí firmy

Posted in Služby

Vybudovat firmu je mnohdy nadlidský úkol, a proto je škoda, že spousta firem končí v insolvenci nebo krachu. Důvodů, proč tomu tak je, je mnoho. My se budeme zabývat ztrátou konkurence schopnosti vlivem nedostatečné optimalizace firemních procesů.

optimalizace firemních procesů

Ztráta konkurenceschopnosti firem

Chceme-li udržet jistou dynamiku naší firmy, nezbytným faktorem je právě udržení konkurenceschopnosti. Tedy vlastnost, která z nás činí hráče na trhu se kterým se počítá! Pokud však klesá, snižuje se také výkonnost, a to je mnohdy počátek krize. V tuto chvíli však nastává čas pro prověrku interních firemních procesů. Na základě ni lze zvolit efektivní metody a postupy, jak optimalizovat.

Vyšší efektivita a výkonnost firmy

Samotná optimalizace není nic jiného, než omezení úkonů a jejich zautomatizování. Tím se docílí zvýšení efektivity těchto pracovních procesů. Ve výsledku se těmito kroky ušetří:

 • pracovní čas,
 • mzdové náklady,
 • výrobní náklady.

V řeči čísel se může jednat ve středně velkých firmách o úsporu několik desítek tisíc za rok. V případě malých firem a podniků se vlivem optimalizace nebude jednat o úsporu takových velkých částech, nicméně se také vyplatí.

Zlepšení rozhodovacích procesů

S výkonností firmy také souvisí úroveň a kvalita rozhodovacích procesů. Je obecně známo, že se tyto procesy nepodílejí na přímém úspěchu, nicméně dlouhodobém horizontu zvyšují výkonnost. Optimalizací rozhodovacích procesů se má na mysli jejich audit, návrh na zlepšení rozhodovacích zvyklostí a implementace nové metodiky. Tímto lze dosáhnout minimalizace špatných rozhodnutí.

První kroky optimalizace firemních procesů

Mezi první kroky patří analýza současného stavu a identifikace nejproblémovějších místa. Dalšími kroky je návrh nápravných opatření, pro zjednodušení procesů. Obecně platí, že nejvíc úspěchů v optimalizaci je zaznamenáno v:

 • zpracování příchozích faktur,
 • evidenci skladových zásob,
 • personální agendě,
 • obchodní agendě.

optimalizace firemních procesů

Cíle optimalizace firemních procesů

Svěříte-li se do rukou odborníků nebo speciálních softwarů, můžete očekávat:

 1. odstranění problémových procesů a jejich konfliktů,
 2. uvolnění kapacit a zdrojů,
 3. zrychlení a zjednodušení procesů,
 4. zvýšení efektivity a výkonnosti firmy.

Zvýšení výkonosti ve státním sektoru

Jak ulehčit administrativní zátěži státní aparatury a nezaměstnávat zbytečné množství úředníků? Může pomoci digitální úřední deska, díky které není potřeba zaměstnávat desítky roznašečů letáků, grafiků a správců starých úředních desek, a který se sama aktualizuje z elektronické evidence úředních desek. 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit